In ‘Mijn Rotterdam, over plichten en privileges van het stadsbestuur’ neemt Riek Bakker de luisteraar/lezer mee naar het midden van de jaren tachtig. Rotterdam stond er in die tijd in veel opzichten slecht voor. In 1986 telde Rotterdam 50.000 werklozen en de commissie Albeda schreef “Het gemeentebestuur had het druk met de nieuwe politieke thema’s, de vakbeweging was verwikkeld in een democratiseringsproces (…) en menig ondernemer (…) trok zich verongelijkt terug in de eigen vesting: het bedrijf.” Bakker schetst hoe zij –tegen die achtergrond- aan de slag ging als directeur Stadsontwikkeling en werkte aan een inspirerende toekomstvisie. Ze beschrijft hoe zij op veel fronten tegenstand moest overwinnen en hoe uiteindelijk het tij keerde; mede door de komst van een slagvaardig stadsbestuur dat anders durfde te denken en te doen.

Beeld: Roy Borghouts